LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018

Kierownik Projektu, dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs
Kierownik Projektu, dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs

Głównym celem projektu jest otrzymanie bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako nowatorski sposób leczenia łuszczycy. Natomiast celem pośrednim są również badania nad profilem i kinetyką uwalniania wybranych substancji czynnych zarówno z nanonośnika, jak i z matrycy hydrożelowej, co stanowi podwójny system dostarczania leku.

Efektem końcowym planowanego projektu jest opracowanie kompozycji bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako nowatorskiego sposobu leczenia łuszczycy. Zastosowanie takiego rozwiązania zapewni ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i odpowiednie nawilżenie powierzchni skóry objętej łuszczycą, a podwójny system uwalniania umożliwi stopniowe dostarczenie substancji czynnej. Dzięki czemu, wydłuży się efekt terapeutyczny, a zmniejszą się koszty leczenia.

Uzyskane pozytywne rezultaty, zwłaszcza z zakresu cytotoksyczności i badań na liniach komórkowych umożliwią wybranie prototypu i dalsze prace nad komercjalizacją bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych, które są niedostępne na rynku.

Prace badawcze rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem w styczniu 2019. Pierwszy etap dotyczy opracowania metody otrzymywania matryc hydrożelowych i ich charakterystyki. W kolejnych krokach badania będą skupione nad uzyskaniem układu nanonośnik-lek (NanoLek), a następnie nad jego inkorporacją do matrycy polimerowej (NanoLekGel), co w rezultacie końcowym pozwoli na wybranie prototypu bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych.

Więcej informacji na stronie Projektu: NanoLekGel | motto strony (pk.edu.pl)