LIDER/28/0167/L-8/16/NCBR/2017

Kierownik Projektu, dr inż. Maria Kurańska
Kierownik Projektu, dr inż. Maria Kurańska

Tytuł projektu: Opracowanie technologii recyklingu surowcowego roślinnych olejów posmażalniczych i zastosowanie otrzymanych hydroksylowych biokomponentów do wytwarzania innowacyjnych wysokoefektywnych poliuretanowych materiałów termoizolacyjnych (Eko2IZOPUR).

Projekt Eko2IZOPUR zwraca uwagę na dwa główne kierunki rozwoju innowacyjnej gospodarki uwzględniające ochronę środowiska poprzez zagospodarowanie odpadów do wysokowartościowych produktów oraz wytwarzanie wysokoefektywnych materiałów termoizolacyjnych ograniczających starty energii w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym.

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii recyklingu surowcowego odpadowych roślinnych olejów posmażalniczych metodą syntezy chemicznej na drodze reakcji epoksydacji i otwarcia pierścieni oksiranowych oraz reakcji transestryfikacji. Drugim celem jest aplikacja otrzymanych hydroksylowych pochodnych olejów posmażalniczych jako jednego z dwóch głównych komponentów  do wytwarzania innowacyjnych materiałów termoizolacyjnych znajdujących zastosowanie w budownictwie energooszczędnym.

Podstawowe cele projektu ukierunkowane są na opracowanie technologii zagospodarowania odpadów poprzez ich przekształcenie do wysokowartościowych komponentów do syntezy materiałów termoizolacyjnych.

Należy również podkreślić że tego typu surowce poliolowe mogą być stosowane zarówno do pianek sztywnych i półsztywnych jak również do pianek elastycznych i materiałów litych.

Nr umowy: LIDER/28/0167/L-8/16/NCBR/2017

Termin realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2020

Więcej informacji na stronie Projektu: Strona główna – Eko²IZOPUR (pk.edu.pl)