LIDER/20/0080/L-9/17/NCBR/2018

Kierownik Projektu, dr inż. Jolanta Pulit-Prociak
Kierownik Projektu, dr inż. Jolanta Pulit-Prociak

Nanotechnologia jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, cieszącą się szczególnym zainteresowaniem badawczym od początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Dziedzina ta stała się nieodłączną częścią nowoczesnych technologii. Jednym z obszarów stosowania nanomateriałów jest farmakologia, gdzie nanocząstki pełnią rolę nośników substancji leczniczych. Literatura naukowa donosi, iż, pomimo wielu korzyści płynących ze stosowania tego typu systemów dostarczania leków, nanonośniki mogą akumulować się w zdrowych tkankach i narządach, a także toksycznie oddziaływać na zdrowe komórki.

Celem projektu jest wytworzenie innowacyjnych nośników substancji leczniczych na bazie nanostrukturalnych tlenków metalicznych, których właściwości pozwalałyby na ich bezpieczne stosowanie w organizmach żywych. Projekt obejmie realizację sześciu zadań badawczych:

  1. wytworzenie nietoksycznych nośników substancji aktywnych w postaci nanocząstek tlenków metali, otrzymanie kompleksów nośniklek oraz analiza ich właściwości fizykochemicznych i stabilności
  2. wykazanie braku właściwości cytotoksycznych, genotoksycznych oraz mutagennych otrzymanych nanonośników
  3. analizę wpływu właściwości fizykochemicznych nanocząstek nośnika na (i) efektywność połączenia z substancją aktywną, (ii) ograniczenie właściwości cytotoksycznych, genotosycznych oraz mutagennych, a także (iii) biodostępność substancji aktywnej
  4. badanie biodostępności substancji aktywnej w warunkach in-vivo
  5. badanie efektywności uwalniania substancji aktywnej z wytworzonych kompleksów
  6. otrzymanie nośników w skali wielkolaboratoryjnej oraz opracowanie założeń technologicznych

Produkty wytworzone w ramach realizacji projektu dedykowane są branży farmaceutycznej, w szczególności producentom leków targetowanych.

Więcej informacji na stronie Projektu: Nanocarriers | Nietoksyczne nośniki substancji czynnych (pk.edu.pl)