DEC-2021/41/B/ST5/04533

Nazwa konkursu: OPUS LAP

Kierownik projektu: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Tytuł projektu: Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Jednostka współrealizująca projekt: Central European Institute of Technology (PhD Petr Lepcio)

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2021

Data zakończenia realizacji projektu: 2023

Streszczenie: Niniejszy projekt stanowi odpowiedź na obecne wyzwanie, jakim są wysoce konfigurowalne materiały funkcjonalne do zastosowań nowej generacji, zajmując się projektowaniem nowatorskich, wysokowydajnych fotoinicjatorów i systemów fotoinicjujących, wpływem nanocząstek na proces reakcji fotopolimeryzacji i ich wzajemnym oddziaływaniu w ramach mechanizmu polimeryzacji oraz opracowywaniem coraz to nowszych strategii otrzymywania funkcjonalnych fotoutwardzalnych nanokompozytów polimerowych drukowanych w technikach 3D-VAT przy zastosowaniu precyzyjniej kontroli strukturalnej od nano- do makroskali.