Skip to content

SONATA

2012/07/D/ST5/02300

Synteza bimolekularnych fotoinicjatorów kationowych i badania mechanistycznych aspektów fotogenerowania mocnych kwasów protonowych w procesach synergistycznego oddziaływania soli oniowych oraz fotosensybilizatowów lub koinicjatorów
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie