Skip to content

SONATA

2021/42/E/ST8/00313

Eksperymentalna i numeryczna analiza transportu masy i ciepła w "szytych na miarę" wypełnieniach stacjonarnych dla procesów realizowanych w układach gaz-ciało stałe.

2012/07/D/ST5/02300

Synteza bimolekularnych fotoinicjatorów kationowych i badania mechanistycznych aspektów fotogenerowania mocnych kwasów protonowych w procesach synergistycznego oddziaływania soli oniowych oraz fotosensybilizatowów lub koinicjatorów
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie