Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr inż. Agnieszka Kumorkiewicz-Jamro
kumorkiewicz-jamro

stanowisko:

Asystent badawczo-dydaktyczny

jednostka:

Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej (C-1)

tel.:

12 628 21 12

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

312

Przebieg pracy naukowej:

inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Biotechnologia Przemysłowa i Środowiskowa, 2015.

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Analityka Przemysłowa i Środowiskowa, 2016.

dr inż.Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, , 2021.

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

1. Wendel Monika, Kumorkiewicz Agnieszka, Wybraniec Sławomir, Ziółek Marcin, Burdziński Gotard, Impact of S1→S0 internal conversion in betalain-based dye sensitized solar cells, Dyes and Pigments, ISSN:0143-7208 (2017)

2. Kumorkiewicz Agnieszka, Wybraniec Sławomir, Thermal Degradation of Major Gomphrenin Pigments in the Fruit Juice of Basella Alba L. (Malabar Spinach), Journal of Agricultural and Food Chemistry, ISSN:0021-8561 (2017)

3. Spórna-Kucab Aneta, Milo Angelika, Kumorkiewicz Agnieszka, Wybraniec Sławomir, Studies on polar high-speed counter-current chromatographic systems in separation of amaranthine-types betacyanins from Celosia species, Journal of Chromatography B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, ISSN:1570-0232 (2018)

4. Lystvan Kateryna, Kumorkiewicz Agnieszka, Szneler Edward, Wybraniec Sławomir, Study on Betalains in Celosia cristata Linn. Callus Culture and Identification of New Malonylated Amaranthins, Journal of Agricultural and Food Chemistry, ISSN:0021-8561 (2018)

5. Kumorkiewicz Agnieszka, Szneler Edward, Wybraniec Sławomir, Conjugation of Oxidized Betanidin and Gomphrenin Pigments from Basella alba L. Fruits with Glutathione, Journal of Agricultural and Food Chemistry, ISSN:0021-8561 (2018)

6. Spórna-Kucab Aneta, Kumorkiewicz Agnieszka, Szmyr Natalia, Szneler Edward, Wybraniec Sławomir, Separation of betacyanins from flowers of Amaranthus cruentus L. in a polar solvent system by high speed counter-current chromatography, Journal of Separation Science, ISSN: 1615-9306 (2019)

7. Kumorkiewicz Agnieszka, Szmyr Natalia, Popenda Łukasz, Pietrzkowski Zbigniew, Wybraniec Sławomir, Alternative mechanisms of betacyanin oxidation by complexation and radical generation, Journal of Agricultural and Food Chemistry, ISSN:0021-8561 (2019)

8. Niziński Stanisław, Popenda Łukasz, Rode Michał F., Kumorkiewicz Agnieszka, Fojud Zbigniew, Paluch-Lubawa Ewelina, Wybraniec Sławomir, Burdziński Gotard, Structural studies on stereoisomerism of a natural dye miraxanthin I, New Journal of Chemistry, ISSN:1144-0546 (2019)

9. Kumorkiewicz Agnieszka, Sutor Katarzyna, Nemzer Boris, Pietrzkowski Zbigniew, Wybraniec Sławomir, Thermal Decarboxylation of Betacyanins in Red Beet Betalain-Rich Extract, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, ISSN:2083-6007 (2020)

10. Kumorkiewicz-Jamro Agnieszka, Starzak Karolina, Sutor Katarzyna, Nemzer Boris, Pietrzkowski Zbigniew, Popenda Łukasz, Wybraniec Sławomir, Structural Study on Hypochlorous Acid-Mediated Chlorination of Betanin and Its Decarboxylated Derivatives from an Anti-Inflammatory Beta vulgaris L. Extract, Molecules, ISSN:1420-3049 (2020)

11. Kumorkiewicz-Jamro Agnieszka, Popenda Łukasz, Wybraniec Sławomir, Identification of Novel Low-Weight Sulfhydryl Conjugates of Oxidized 5-O- and 6-O-Substituted Betanidin Pigments, ACS Omega, ISSN: 2470-1343 (2020)

12. Spórna-Kucab Aneta, Wróbel Natalia, Kumorkiewicz-Jamro Agnieszka, Wybraniec Sławomir, Separation of betacyanins from Iresine herbstii Hook. ex Lindl. leaves by high-speed countercurrent chromatography in a polar solvent system, Journal of Chromatography A, ISSN: 0021-9673 (2020)

13. Drobnicka Natalia, Sutor Katarzyna, Kumorkiewicz-Jamro Agnieszka, Spórna-Kucab Aneta, Antonik Michał, Dziedzic Ewa, Świergosz Tomasz, Ortyl Joanna, Wybraniec Sławomir, Phytochemical molecules from the decarboxylation of gomphrenins in violet Gomphrena globosa L. - floral infusions from functional food, International Journal of Molecular Sciences, ISSN: 1422-0067 (2020)

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

 • Nagroda Rektora PK w kategorii najmłodszy pierwszy autor publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w części A, aktualnego wykazu MNiSW, , 2018.
  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, , 2020.
   • Nagroda I stopnia w XX Konkursie im. Profesora Zbigniewa Engela za najlepsza pracę naukową, , 2021.

    Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

    • UMO-2014/13/B/ST4/04854, Badania mechanizmu utleniania pigmentów betacyjanin, realizowany w latach: 2015 - 2019.
    • UMO-2017/27/B/NZ9/02831, Badania aktywności i stabilności barwników gomfreninowych z ekstraktów Basella alba L, realizowany w latach: 2018 - 2021.
    • UMO-2019/33/N/NZ9/01590, Aktywność biologiczna betalain z Atriplex hortensis var. rubra - znaczenie dietetyczne alternatywnego, jadalnego źródła barwników dla projektowania nowej żywności funkcjonalnej, realizowany w latach: 2020 - 2023.
    UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

    Strony osobiste Pracowników

    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

    dr inż.

    Agnieszka Kumorkiewicz-Jamro

    kumorkiewicz-jamro
    Asystent badawczo-dydaktyczny
    Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej (C-1)
    tel.: 12 628 21 12

    Przebieg pracy naukowej:

    inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Biotechnologia Przemysłowa i Środowiskowa, 2015.

    mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Analityka Przemysłowa i Środowiskowa, 2016.

    dr inż.Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, , 2021.

    Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

    Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

    1. Wendel Monika, Kumorkiewicz Agnieszka, Wybraniec Sławomir, Ziółek Marcin, Burdziński Gotard, Impact of S1→S0 internal conversion in betalain-based dye sensitized solar cells, Dyes and Pigments, ISSN:0143-7208 (2017)

    2. Kumorkiewicz Agnieszka, Wybraniec Sławomir, Thermal Degradation of Major Gomphrenin Pigments in the Fruit Juice of Basella Alba L. (Malabar Spinach), Journal of Agricultural and Food Chemistry, ISSN:0021-8561 (2017)

    3. Spórna-Kucab Aneta, Milo Angelika, Kumorkiewicz Agnieszka, Wybraniec Sławomir, Studies on polar high-speed counter-current chromatographic systems in separation of amaranthine-types betacyanins from Celosia species, Journal of Chromatography B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, ISSN:1570-0232 (2018)

    4. Lystvan Kateryna, Kumorkiewicz Agnieszka, Szneler Edward, Wybraniec Sławomir, Study on Betalains in Celosia cristata Linn. Callus Culture and Identification of New Malonylated Amaranthins, Journal of Agricultural and Food Chemistry, ISSN:0021-8561 (2018)

    5. Kumorkiewicz Agnieszka, Szneler Edward, Wybraniec Sławomir, Conjugation of Oxidized Betanidin and Gomphrenin Pigments from Basella alba L. Fruits with Glutathione, Journal of Agricultural and Food Chemistry, ISSN:0021-8561 (2018)

    6. Spórna-Kucab Aneta, Kumorkiewicz Agnieszka, Szmyr Natalia, Szneler Edward, Wybraniec Sławomir, Separation of betacyanins from flowers of Amaranthus cruentus L. in a polar solvent system by high speed counter-current chromatography, Journal of Separation Science, ISSN: 1615-9306 (2019)

    7. Kumorkiewicz Agnieszka, Szmyr Natalia, Popenda Łukasz, Pietrzkowski Zbigniew, Wybraniec Sławomir, Alternative mechanisms of betacyanin oxidation by complexation and radical generation, Journal of Agricultural and Food Chemistry, ISSN:0021-8561 (2019)

    8. Niziński Stanisław, Popenda Łukasz, Rode Michał F., Kumorkiewicz Agnieszka, Fojud Zbigniew, Paluch-Lubawa Ewelina, Wybraniec Sławomir, Burdziński Gotard, Structural studies on stereoisomerism of a natural dye miraxanthin I, New Journal of Chemistry, ISSN:1144-0546 (2019)

    9. Kumorkiewicz Agnieszka, Sutor Katarzyna, Nemzer Boris, Pietrzkowski Zbigniew, Wybraniec Sławomir, Thermal Decarboxylation of Betacyanins in Red Beet Betalain-Rich Extract, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, ISSN:2083-6007 (2020)

    10. Kumorkiewicz-Jamro Agnieszka, Starzak Karolina, Sutor Katarzyna, Nemzer Boris, Pietrzkowski Zbigniew, Popenda Łukasz, Wybraniec Sławomir, Structural Study on Hypochlorous Acid-Mediated Chlorination of Betanin and Its Decarboxylated Derivatives from an Anti-Inflammatory Beta vulgaris L. Extract, Molecules, ISSN:1420-3049 (2020)

    11. Kumorkiewicz-Jamro Agnieszka, Popenda Łukasz, Wybraniec Sławomir, Identification of Novel Low-Weight Sulfhydryl Conjugates of Oxidized 5-O- and 6-O-Substituted Betanidin Pigments, ACS Omega, ISSN: 2470-1343 (2020)

    12. Spórna-Kucab Aneta, Wróbel Natalia, Kumorkiewicz-Jamro Agnieszka, Wybraniec Sławomir, Separation of betacyanins from Iresine herbstii Hook. ex Lindl. leaves by high-speed countercurrent chromatography in a polar solvent system, Journal of Chromatography A, ISSN: 0021-9673 (2020)

    13. Drobnicka Natalia, Sutor Katarzyna, Kumorkiewicz-Jamro Agnieszka, Spórna-Kucab Aneta, Antonik Michał, Dziedzic Ewa, Świergosz Tomasz, Ortyl Joanna, Wybraniec Sławomir, Phytochemical molecules from the decarboxylation of gomphrenins in violet Gomphrena globosa L. - floral infusions from functional food, International Journal of Molecular Sciences, ISSN: 1422-0067 (2020)

    Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

    • Nagroda Rektora PK w kategorii najmłodszy pierwszy autor publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w części A, aktualnego wykazu MNiSW, , 2018.
     • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, , 2020.
      • Nagroda I stopnia w XX Konkursie im. Profesora Zbigniewa Engela za najlepsza pracę naukową, , 2021.

       Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

       • UMO-2014/13/B/ST4/04854, Badania mechanizmu utleniania pigmentów betacyjanin, OPUS 7, realizowany w latach: 2015 - 2019.
       • UMO-2017/27/B/NZ9/02831, Badania aktywności i stabilności barwników gomfreninowych z ekstraktów Basella alba L, OPUS 14, realizowany w latach: 2018 - 2021.
       • UMO-2019/33/N/NZ9/01590, Aktywność biologiczna betalain z Atriplex hortensis var. rubra - znaczenie dietetyczne alternatywnego, jadalnego źródła barwników dla projektowania nowej żywności funkcjonalnej, PRELUDIUM 17, realizowany w latach: 2020 - 2023.
       PK_WIiTCh_RGB

       //administracja www - logowanie