Skip to content

19 kwietnia, 2023

Staż w Firmie Selvita

Ruszył program stażowy w Firmie Selvita. Szczegóły znajdują się pod poniższym linkiem.

https://recruitment.elevato.net/en/summer-internship-in-organic-or-medicinal-chemistry,j,339?source=1021…

English in Movement SJO PK

Innowacyjny program nauczania języka angielskiego :English in Movement" realizowany na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej w Studium Języków Obcych PK przez p. mgr Kingę Śniadek w asyście trenerów CSiR PK - mgra Krzysztofa Włodarczyka i mgra Adama Bodziocha.
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie