Skip to content

11 lipca, 2022

Informacja dla kandydatów na studia I stopnia

W dniach 12-15 lipca 2022 Kandydaci na studia I stopnia zakwalifikowani do wpisu zobowiązani są do wgrania do systemu rekrutacyjnego następujących dokumentów:

1) Dokumenty będące podstawą rekrutacji:
– skan świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz opcjonalnie skan aneksu …

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie