Skip to content

8 czerwca, 2022

VI Szkoła Techniki Próżniowej Kraków 2022 – Measline

Polskie Towarzystw Próżniowe zaprasza na VI Szkołę Techniki Próżniowej, która odbędzie się w Krakowie w dniach 4-5 lipca 2022 r. na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkolenie z zakresu próżni przewidziane jest dla dla techników, …

Wybory specjalności – studia I stopnia

Studentów II roku - kierunki Inżynieria chemiczna i procesowa oraz Technologia chemiczna, uprzejmie informujemy, że z dniem jutrzejszym tj. 9 czerwca o godzinie 9:00 uruchomiony zostanie formularz wyboru specjalności.
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie