Skip to content

Sekcja Biotechnologii

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Tematyka badawcza Koła koncentruje się na problemach modyfikacji polimerów naturalnych, takich jak chitozan, prowadzonej w warunkach mikrofalowych w celu uzyskania nowych bimateriałów do zasotsować w inżynierii tkankowej, a także syntezy węglowych kropek kwantowych, nanocząstek i otrzymywania nanokompozytów. Ponadto członkowie Koła zajmują się syntezą biodegradowalnego polimeru, jakim jest poli(sukcynimid) (PSI) oraz jego pochodnych (poliasparaginiany) w polu promieniowania mikrofalowego. Praca dotyczy również analizy właściwości oraz struktury otrzymanych materiałów z wykorzystaniem m.in. takich technik badawczych jak FTIR, NMR, GPC, SEM, TEM.

Nasze wybrane publikacje i patenty:

 • Yanovska A., Husak E., Korniienko V., Holubnycha V., Mishchenko O., Banasiuk R., Radwan‑Pragłowska J., Piątkowski M., Janus Ł., Pogorielov M., Development, characterization and antimicrobial properties of silver nanoparticles loaded chitosan-alginate sponges for biomedical application, Journal of Materials Research, 2021, IF=3.089, MNSiW=70 pkt;
 • Radwan-Pragłowska J., Janus Ł, Piątkowski M., Sierakowska A., Galek T., Szajna E., Bogdał D., Tupaj M., Fungal Chitosan-Derived Biomaterials Modified with Kalanchoe pinnata as Potential Hemostatic Agents—Development and Characterization, Polymers 2021, 13(8), 1300, IF=3.426; MNSiW=100 pkt;
 • Radwan-Pragłowska J., Janus Ł., Piątkowski M., Sierakowska A., Szajna E., Matýsek D., Bogdał D., Development of Stimuli-Responsive Chitosan/ZnO NPs Transdermal Systems for Controlled Cannabidiol Delivery, Polymers, 2021, 13(2), 211, IF=3.426; MNSiW=100 pkt;
 • Deineka V., Sulaieva O., Pernakov M., Radwan-Pragłowska J., Janus Ł., Kornienko V., Husak E., Yanovska A., Liubchak I., Yusupova A., Piątkowski M., Zlatska A., Pogorielov M., Hemostatic performance and biocompatibility of chitosan-based agents in experimental parenchymal bleeding, Materials Science and Engineering C, 2020, 111740, IF=5.880; MNSiW=140 pkt;
 • Yanovska A., Husak Y., Mishchenko O., Gudakov A., Oleshko O., Yusupova A., Vielikov M., Radwan-Pragłowska J., Piątkowski M., Janus Ł, Szajna E., Pogorielov M., Cell viability and collagen deposition on hydroxyapatite coatings formed on pretreated substrates, Materials Chemistry and Physics, 2020, 258, 123978, IF=3,408; MNSiW=70 pkt
 • Janus Ł., Radwan-Pragłowska J., Piątkowski M., Bogdał D., Coumarin-Modified CQDs for Biomedical Applications-Two-Step Synthesis and Characterization, International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21, 8073, IF=4,556; MNSiW=140 pkt
 • Janus Ł., Piątkowski M., Radwan-Pragłowska J., Sierakowska A., Carbon Quantum Dots (CQDs) Prepared from Waste Biomass as a New Class of Biomaterials with Luminescent Properties, Inżynieria Mineralna, 2020, 2(1(45)), 57-62, MNSiW=40 pkt
 • Piątkowski M., Janus Ł., Sierakowska A., Radwan-Pragłowska J., Advanced Biomaterials with Semiconductive Properties Based on Fungal Chitosan, Inżynieria Mineralna, 2020, 2(1(45)), 163-168, MNSiW=40 pkt
 • Radwan-Pragłowska J., Janus Ł., Piątkowski M., Sierakowska A., Bogdał D., Bioactive Scaffolds for Skin Tissue Engineering Doped with Gold Nanoparticles Prepared from Waste Biomass, Inżynieria Mineralna, 2020, 2(1(45)), 169-174, MNSiW=40 pkt
 • Koper F., Świergosz T., Żaba A., Flis A., Trávníčková M., Bačáková L., Pamuła E., Bogdał D.,
  Kasprzyk W.P., Advancements in structure-property correlation studies of cross-linked citric acid-based elastomers from the perspective of medical application, Journal of Materials Chemistry B, 2021, 9, 6425, IF: 6,331
 • Piątkowski M., Radwan-Pragłowska J., Janus Ł., Sierakowska A.; PCT: PCT/IB2021/054169, “Method for obtaining chitosan-based bioactive hemostatic agent", 14.05.2021

 

Nagrody, wyróżnienia i stypendia:

 • Nagroda im. Prof. Henryka Struszczyka za osiągnięcia w badaniach oraz zastosowaniach chityny i jej pochodnych przyznawana przez Polskie Towarzystwo Chitynowe, 2021, Julia Radwan-Pragłowska, nagroda indywidualna
 • Nagroda I stopnia za wystąpienie Julii Radwan-Pragłowskiej pt. „Biological activity of novel chitosan-based nanocomposites applicable in bone tissue engineering”, Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Marek Piątkowski, Aleksandra Sierakowska, na XXVI konferencji Polskiego Towarzystwa Chitynowego pt. "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives”, 2021, nagroda zespołowa
 • Wyróżnienie za wystąpienie Łukasza Janusa pt. „Advanced nanocomposites containing HA for accelerated bone tissue regeneration”, Łukasz Janus, Julia Radwan-Pragłowska, Marek Piątkowski, Aleksandra Sierakowskana XXVI konferencji Polskiego Towarzystwa Chitynowego pt. "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives”, 2021, nagroda zespołowa
 • Nagroda II stopnia za poster Pauliny Bąk na USSKN na WIiTCh 2021 pt. „Modyfikacja chitozanu chlorkami kwasowymi w warunkach promieniowania mikrofalowego”, P.Bąk, Ł.Janus, M.Piątkowski, J.Radwan-Pragłowska
 • Wyróżnienie za poster Aleksandry Sierakowskiej na USSKN na WIiTCh 2021 pt. „Preparation of bioactive nerve conduits with the use of 3D printing”, Ł.Janus, M.Piątkowski, J.Radwan-Pragłowska, A.Sierakowska

 

Projekty i staże naukowe:

 • Udział w programie mentoringowym Excellence Challenge (mentorka Anna K. Nowak; mentorowani: Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus)

 

Współpraca naukowa (Jednostki naukowe i przemysłowe z którymi koło współpracuje)

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Sumy State University, Sumy, Ukraina
 • Technical University of Ostrava, Ostrawa, Czechy
 • Nano Prime Sp. Z o. o., Dębica, Polska

 

Udział w konferencjach, targach wynalazków

 • Biological properties study of novel hemostatic agents based on fungal chitosan, Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Aleksandra Sierakowska, Marek Piątkowski, Dariusz Bogdał, wykład plenarny na zaproszenie, XXVI konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego pt. "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives”, 2021
 • Hierarchical chitosan-based nanocomposites for guided bone tissue engineering, Marek Piątkowski, Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Dariusz Bogdał, XXVI konferencjiaPolskiego Towarzystwa Chitynowego pt. "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives”, 2021
 • Biological activity of novel chitosan-based nanocomposites applicable in bone tissue engineering, Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Marek Piątkowski, Aleksandra Sierakowska, XXVI konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego pt. "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives”, 2021
 • Advanced nanocomposites containing HA for accelerated bone tissue regeneration, Łukasz Janus, Julia Radwan-Pragłowska, Marek Piątkowski, Aleksandra Sierakowska, XXVI konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego pt. "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives”, 2021
 • Assessment of antioxidant properties of hemostatic agents based on chitosan, Aleksandra Sierakowska, Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Marek Piątkowski, Dariusz Bogdał, XXVI konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego pt. "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives”, 2021
 • Obtainment and characterization of novel hemostatic agents based on non-animal chitosan, Łukasz Janus, Julia Radwan-Pragłowska, Aleksandra Sierakowska, Marek Piątkowski, Dariusz Bogdał, XXVI konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego pt. "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives”, 2021
 • Study on biodegradation and stability of chitosan-based hemostatic agents, Beata Kwasek, Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Aleksandra Sierakowska, Marek Piątkowski, Dariusz Bogdał, XXVI konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego pt. "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives”, 2021
 • Possibilites of 3D nanostructurized biomaterials preparation for bone augmentation, Beata Kwasek, Marek Piątkowski, Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Aleksandra Sierakowska, XXVI konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego pt. "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives”, 2021
 • Chitosan-Based 3D Nanocomposite Bioactive Scaffolds: Synthesis and Characterization, M. Piatkowski, J. Radwan-Praglowska, L. Janus, A. Sierakowska, M. Ziabka 2021 IEEE 11 International Conference “Nanomaterials: Applications & Properties”, 5-11.09.2021, Odessa, Ukraina
 • Chitosan-Derived Nanosystems for Hemostatic Agents Bioactivity Enhancement, Ł. Janus, J. Radwan-Pragłowska, M. Piątkowski, A. Sierakowska, D. Bogdał 2021 IEEE 11 International Conference “Nanomaterials: Applications & Properties”, 5-11.09.2021, Odessa, Ukraina
 • Nanostructurized Chitosan-Based Hemostatic Agents: Synthesis and Characterization J. Radwan-Pragłowska, Ł. Janus, M. Piątkowski, A. Sierakowska, T. Galek, M. Tupaj, D. Bogdał, 2021 IEEE 11 International Conference “Nanomaterials: Applications & Properties”, 5-11.09.2021, Odessa, Ukraina
 • Modyfikacja chitozanu chlorkami kwasowymi w warunkach promieniowania mikrofalowego, P.Bąk, Ł.Janus, M.Piątkowski, J.Radwan-Pragłowska, Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, 9.06.2021, Kraków
 • Preparation of bioactive nerve conduits with the use of 3D printing, Ł.Janus, M.Piątkowski, J.Radwan-Pragłowska, A.Sierakowska, Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, 9.06.2021, Kraków

 

Nasza Działalność Organizacyjna (udział w  wydarzeniach popularyzujących naukę, pokazach, warsztatach)

 • Udział w Małopolskiej Nocy Naukowców 2020 oraz 2021 (Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Aleksandra Sierakowska)
 • Udział w wydarzeniu START:IP tytuł prezentacji "Naturally derived blood clotting agent", Marek Piątkowski, Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Aleksandra Sierakowska Wiedeń, Austria, 27.01.2021
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Nazwa Koła naukowego:
Sekcja Biotechnologii

Kontakt:
dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK, MBA
e-mail: marek.piatkowski@pk.edu.pl

Członkowie Koła Naukowego:

StudentOpiekun naukowy
Julia Radwan-Pragłowskaprof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
Łukasz Janusdr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK
Aleksandra Sierakowskadr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK
Paulina Bąkdr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK
Anna Żabadr inż. Wiktor Kasprzyk
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie