Skip to content

Makromolekuły

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
  1. Synteza polimerów do kontrolowanego uwalniania substancji czynnych

Temat dotyczy otrzymywanie materiałów będących polielektrolitami, zawierających małocząsteczkowe substancje czynne (np. o zastosowaniu rolniczym), które zostają uwalniane pod wpływem działania wilgoci.

  1. Zastosowanie reakcji enzymatycznych do otrzymywania polimerów

Temat ten dotyczy zastosowania biokatalizy w syntezie polimerów, metodami polimeryzacji rodnikowej i polikondensacji.

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Nazwa Koła naukowego: Makromolekuły

Kontakt:
dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK
e-mail: szczepan.bednarz@pk.edu.pl

Członkowie Koła Naukowego:

Student Opiekun naukowy
Gałuszka Karolina dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK
Gil Magdalena dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK
Kieres Weronika dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK
Przebięda Kornelia dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK
Rapacz Sabina dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK
Rzońca Izabella dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK
Ząbkowski Kamil dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK
Ewa Mierzwa – doktorant dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK
Samuel Wierzbicki – doktorant dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK
Kacper Mielczarek – doktorant dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie