Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr inż. Agnieszka Leszczyńska
Agnieszka Leszczyńska

stanowisko:

Adiunkt

jednostka:

Katedra Chemii i Technologii Polimerów (C-4)

tel.:

12 628 21 27

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

620

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia tworzyw sztucznych, 2001.

dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia tworzyw sztucznych, 2006.

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne:

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

W obszarze zainteresowań badawczych dr inż. Agnieszki Leszczyńskiej znajdują się badania nad modyfikacją właściwości mechanicznych i termicznych polimerów inżynierskich w szczególności poprzez zastosowanie nanocząstek oraz sporządzanie mieszanin polimerowych. W badaniach mechanizmu stabilizacji termicznej polimerów wykorzystuje techniki termoanalityczne, takie jak termograwimetria sprzężona ze spektrometrią mas (TG-MS) oraz ze spektroskopią w podczerwieni z transformacją Fouriera (TG-FTIR). Zaproponowała mechanizm poprawy stabilności termicznej nanokompozytów polioksymetylen i montmorylonit (POM/MMT). Prowadzi również badania mikrostruktury nanokompozytów z zastosowaniem min. techniki różnicowej kalorymetrii skaningowej z modulacją temperatury wskazując wpływ nanododatku na struktury polimeru wyższych rzędów i rolę zmian morfologii fazy krystalicznej polimeru, wywołanych przez dodatek nanonapełniacza, w uzyskanieu efektu synergicznej poprawy właściwości mechanicznych nanokompozytów.

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

  • Polska, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A, współpraca z partnerem przemysłowym, 2001-02-01 - 2001-05-30.
  • Wielka Brytania, University of Sheffield, staż naukowy, 2012-06-01 - 2012-08-31.
  • Niemcy, University of Applied Sciencies w MĂźnster, staż naukowy, 2001-11-19 - 2001-12-01.
  • Niemcy, International Center of Advanced Materials Science and Electron Microscopy, szkoła mikroskopii, 2005-10-03 - 2005-10-07.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

  • PBZ-KBN-095/T08/2003 (projekt badawczy), Opracowanie podstaw technologii wytwarzania tworzyw polioksymetylenowych (POM) modyfikowanych nanocząstkami, realizowany w latach: 2003 - 2006.
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

dr inż.

Agnieszka Leszczyńska

Agnieszka Leszczyńska
Adiunkt
Katedra Chemii i Technologii Polimerów (C-4)
tel.: 12 628 21 27

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia tworzyw sztucznych, 2001.

dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia tworzyw sztucznych, 2006.

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne:

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

W obszarze zainteresowań badawczych dr inż. Agnieszki Leszczyńskiej znajdują się badania nad modyfikacją właściwości mechanicznych i termicznych polimerów inżynierskich w szczególności poprzez zastosowanie nanocząstek oraz sporządzanie mieszanin polimerowych. W badaniach mechanizmu stabilizacji termicznej polimerów wykorzystuje techniki termoanalityczne, takie jak termograwimetria sprzężona ze spektrometrią mas (TG-MS) oraz ze spektroskopią w podczerwieni z transformacją Fouriera (TG-FTIR). Zaproponowała mechanizm poprawy stabilności termicznej nanokompozytów polioksymetylen i montmorylonit (POM/MMT). Prowadzi również badania mikrostruktury nanokompozytów z zastosowaniem min. techniki różnicowej kalorymetrii skaningowej z modulacją temperatury wskazując wpływ nanododatku na struktury polimeru wyższych rzędów i rolę zmian morfologii fazy krystalicznej polimeru, wywołanych przez dodatek nanonapełniacza, w uzyskanieu efektu synergicznej poprawy właściwości mechanicznych nanokompozytów.

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

  • Polska, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A, współpraca z partnerem przemysłowym, 2001-02-01 - 2001-05-30.
  • Wielka Brytania, University of Sheffield, staż naukowy, 2012-06-01 - 2012-08-31.
  • Niemcy, University of Applied Sciencies w MĂźnster, staż naukowy, 2001-11-19 - 2001-12-01.
  • Niemcy, International Center of Advanced Materials Science and Electron Microscopy, szkoła mikroskopii, 2005-10-03 - 2005-10-07.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

  • PBZ-KBN-095/T08/2003 (projekt badawczy), Opracowanie podstaw technologii wytwarzania tworzyw polioksymetylenowych (POM) modyfikowanych nanocząstkami, , realizowany w latach: 2003 - 2006.
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie