Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr inż. Agnieszka Leszczyńska
Agnieszka Leszczyńska

stanowisko:

Adiunkt

jednostka:

Katedra Chemii i Technologii Polimerów (C-4)

tel.:

12 628 21 27

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

620

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia tworzyw sztucznych, 2001.

dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia tworzyw sztucznych, 2006.

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne:

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

W obszarze zainteresowań badawczych dr inż. Agnieszki Leszczyńskiej znajdują się badania nad modyfikacją właściwości mechanicznych i termicznych polimerów inżynierskich w szczególności poprzez zastosowanie nanocząstek oraz sporządzanie mieszanin polimerowych. W badaniach mechanizmu stabilizacji termicznej polimerów wykorzystuje techniki termoanalityczne, takie jak termograwimetria sprzężona ze spektrometrią mas (TG-MS) oraz ze spektroskopią w podczerwieni z transformacją Fouriera (TG-FTIR). Zaproponowała mechanizm poprawy stabilności termicznej nanokompozytów polioksymetylen i montmorylonit (POM/MMT). Prowadzi również badania mikrostruktury nanokompozytów z zastosowaniem min. techniki różnicowej kalorymetrii skaningowej z modulacją temperatury wskazując wpływ nanododatku na struktury polimeru wyższych rzędów i rolę zmian morfologii fazy krystalicznej polimeru, wywołanych przez dodatek nanonapełniacza, w uzyskanieu efektu synergicznej poprawy właściwości mechanicznych nanokompozytów.

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

  • Polska, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A, współpraca z partnerem przemysłowym, 2001-02-01 - 2001-05-30.
  • Wielka Brytania, University of Sheffield, staż naukowy, 2012-06-01 - 2012-08-31.
  • Niemcy, University of Applied Sciencies w MĂźnster, staż naukowy, 2001-11-19 - 2001-12-01.
  • Niemcy, International Center of Advanced Materials Science and Electron Microscopy, szkoła mikroskopii, 2005-10-03 - 2005-10-07.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

  • PBZ-KBN-095/T08/2003 (projekt badawczy), Opracowanie podstaw technologii wytwarzania tworzyw polioksymetylenowych (POM) modyfikowanych nanocząstkami, realizowany w latach: 2003 - 2006.
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

dr inż.

Agnieszka Leszczyńska

Agnieszka Leszczyńska
Adiunkt
Katedra Chemii i Technologii Polimerów (C-4)
tel.: 12 628 21 27

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia tworzyw sztucznych, 2001.

dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia tworzyw sztucznych, 2006.

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne:

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

W obszarze zainteresowań badawczych dr inż. Agnieszki Leszczyńskiej znajdują się badania nad modyfikacją właściwości mechanicznych i termicznych polimerów inżynierskich w szczególności poprzez zastosowanie nanocząstek oraz sporządzanie mieszanin polimerowych. W badaniach mechanizmu stabilizacji termicznej polimerów wykorzystuje techniki termoanalityczne, takie jak termograwimetria sprzężona ze spektrometrią mas (TG-MS) oraz ze spektroskopią w podczerwieni z transformacją Fouriera (TG-FTIR). Zaproponowała mechanizm poprawy stabilności termicznej nanokompozytów polioksymetylen i montmorylonit (POM/MMT). Prowadzi również badania mikrostruktury nanokompozytów z zastosowaniem min. techniki różnicowej kalorymetrii skaningowej z modulacją temperatury wskazując wpływ nanododatku na struktury polimeru wyższych rzędów i rolę zmian morfologii fazy krystalicznej polimeru, wywołanych przez dodatek nanonapełniacza, w uzyskanieu efektu synergicznej poprawy właściwości mechanicznych nanokompozytów.

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

  • Polska, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A, współpraca z partnerem przemysłowym, 2001-02-01 - 2001-05-30.
  • Wielka Brytania, University of Sheffield, staż naukowy, 2012-06-01 - 2012-08-31.
  • Niemcy, University of Applied Sciencies w MĂźnster, staż naukowy, 2001-11-19 - 2001-12-01.
  • Niemcy, International Center of Advanced Materials Science and Electron Microscopy, szkoła mikroskopii, 2005-10-03 - 2005-10-07.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

  • PBZ-KBN-095/T08/2003 (projekt badawczy), Opracowanie podstaw technologii wytwarzania tworzyw polioksymetylenowych (POM) modyfikowanych nanocząstkami, , realizowany w latach: 2003 - 2006.
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie

Ta witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close