Resetowanie hasła

Hasło jest resetowane do hasła startowego którym jest numer PESEL.