Skip to content

Technologia chemiczna i kataliza przemysłowa

tcikp
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Tematyka badawcza zespołu:

 • Procesy katalitycznej przeróbki węglowodorów i alkoholi.
 • Zagospodarowanie ditlenku węgla w procesach chemicznych.
 • Wspomagana katalitycznie piroliza surowców odpadowych.
 • Zintegrowane procesy przeróbki odnawialnych i nieodnawialnych surowców.
 • Synteza, właściwości fizykochemiczne i katalityczne materiałów na bazie mezoporowatych krzemionek (MCM-41, SBA-15, SBA-3 i SBA-1) i materiałów węglowych (CMK-3 i CMK-1).
 • Synteza katalizatorów i sorbentów metodą nanoreplikacji strukturalnej.
 • Synteza i osadzanie warstw zeolitowych na monolitycznych nośnikach.
 • Zastosowanie druku 3D w syntezie katalizatorów, reaktorów strukturalnych i urządzeń wielofunkcyjnych.
 • Analiza i charakterystyka produktów małotonażowych (chemia spożywcza, środki zapachowe)

 

Aparatura zespołowa:

 • Stanowisko do badań właściwości katalitycznych PID Microractivity XS15 zintegrowany z chromatografem gazowym Micro GC Fusion INFICON.
 • Stanowisko do badań właściwości katalitycznych zintegrowane z chromatografem gazowym Agilet 6890N wyposażonym w detektory FID, TCD i detektor mas Agilent model 5975C z interny źródłem jonów.
 • Sorpcjometr ASAP 2020, Micromeritics.
 • Stanowisko do badań temperaturowo programowanej redukcji i desorpcji zintegrowany z detektorem TCD.
 • Stanowisko do badań temperaturowo programowanych reakcji powierzchniowych z detektorem MS.
 • Młyn planetarno-kulowy Pulverisette 7 premium line, Fritsch.
 • Piece muflowy (Nabertherm) do temp 1800 K.
 • Piece rurowy do termicznej obróbki w kontrolowanej atmosferze do temperatury 1100 K.
 • Drukarki SLA, DLP i FDM w różnych wariantach.
 • Suszarki z wymuszoną cyrkulacją i inny drobny sprzęt niezbędny do syntezy katalizatorów, nośników i sorbentów.

 

 

Współprace krajowe:

Przemysł:

 • Lakma Sp. z o.o., Cieszyn
 • Grupa Azoty, Tarnów
 • DAFO Plastics SA, Nowy Targ

W przygotowaniu...

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Jednostka nadrzędna:

Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Kierownik grupy badawczej:
dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK

Skład osobowy:

Doktoranci:

mgr inż. Elżbieta Bogdan

mgr inż. Marcelina Nowakowska

mgr inż. Mariya Myradova

Studenci:

inż. Karolina Gałęziowska

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie