Skip to content

Chemia i technologia leków oraz biomateriałów

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Rekrutacja do Projektu

Rekrutacja do projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” Termin zakończenia rekrutacji: 21.06.2024 r. do godz. 11:00 Regulamin Naboru: Zaproszenie Ministra Nauki

Rekrutacja do Projektu

Rekrutacja do projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” Termin zakończenia rekrutacji: 21.06.2024 r. do godz. 11:00 Regulamin Naboru: Zaproszenie Ministra Nauki

Zespół Chemii i Technologii Leków prowadzi badania w obszarze poszukiwania nowych związków bioaktywnych m.in. o potencjalnej aktywności przeciwdepresyjnej, przeciwnowotworowej, przeciwbakteryjnej lub przeciwwirusowej do zastosowań w farmacji. Ponadto prowadzone są prace nad opracowaniem innowacyjnych metod otrzymywania leków takich jak synteza w obecności promieniowania mikrofalowego, ultradźwięków czy mechanochemia.

Zespół Biomateriały opracowuje hybrydowe materiały hydrożelowe zawierające nie tylko hydrofilowe substancje czynne, ale również związki hydrofobowe o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwzapalnym czy też przeciwgrzybiczym, które są enkapsulowane w nanonośnikach polimerowych. Takie połączenie umożliwia utworzenie podwójnego transdermalnego systemu dostarczania substancji czynnej, która jest uwalniana w sposób kontrolowany i przedłużony (nawet do 7 dni). Ponadto, zespół pracuje nad nowymi połączeniami nanonośnik-lek przy użyciu zróżnicowanych biopolimerów i polimerów wrażliwych na zmianę bodźca w układzie. Dodatkowo, są prowadzone badania nad uwalnianiem substancji czynnych zarówno z nośników polimerowych, jak i innych formulacji przy użyciu metody przepływowej USP4 w trybie otwartym i/lub zamkniętym (aparat  DZF II Flow-Through System, Erweka GmbH, Langen, Germany). Otrzymywane modyfikowane matryce hydrożelowe wykazują znaczny potencjał aplikacyjny jako zaawansowane materiały dla dermatologii i kosmetologii.

FutureLab PK 2023

Cykl życia polimerowych nośników leków – od projektowania do utylizacji

FutureLab PK 2023

Mała cząsteczka w wielkiej bitwie - poszukiwanie kandydata na lek w spersonalizowanej terapii raka jelita grubego

LIDER/41/0206/L-12/20/NCBR/2021

Innowacyjne związki first-in-class, jako ligandy receptora 5-HT7 w leczeniu potrójnie negatywnego raka piersi TNBC

LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018

Opracowanie metody otrzymywania biohybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis

LIDER/015/L-6/14/NCBR/2015

Synteza i ocena aktywności nowych ligandów działających na receptory ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

TRL 2.0 (2019-2020)

Sonochemiczna metoda syntezy API

TRL+ (2017-2018)

Nowa metoda otrzymywania leku przeciwdepresujnego - Trazodonu

Działalność statutowa
C-2/488/2017/DS-M

Badania nad selektywną adsorpcją białek modelowych na powierzchni nośników polimerowych

Nominacja do II etapu X edycji konkursu „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki” za wynalazek „Sposób wprowadzania hydrofobowych leczniczych substancji czynnych, tworzących układ z termoczułym nanonośnikiem, do hydrofilowej matrycy opatrunku hydrożelowego” (P.439845) – potencjalne zastosowanie jako opatrunki na łuszczycę, nominacja zespołowa, kierownik zespołu dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs

Nagroda w kategorii FUT Favourite w konkursie KoKoN 2023 (Konkurs Kół Naukowych) organizowany przez Forum Uczelni Technicznych, Warszawa, Polska, 2023.

Nagroda w kategorii Badania Naukowe w konkursie KoKoN 2023 (Konkurs Kół Naukowych) organizowany przez Forum Uczelni Technicznych, Warszawa, Polska, 2023.

R&D impact 2023 nagroda za pracę badawczą i projekt pt.: „Innowacyjne związki first-in-class, jako ligandy receptora 5-HT7 w leczeniu potrójnie negatywnego raka piersi TNBC”, Kraków, Polska, 2023.

Złoty medal na Korea International Women's Invention Exposition KIWIE, Seul za wynalazek: „Advanced bio-hybrid hydrogel materials incorporated with the nanocarrier-drug system as multi-compartmental dressings supporting the treatment of Psoriasis” – nagroda zespołowa, kierownik zespołu dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs, Seul, Korea Południowa, 2022.

Złoty medal na Korea International Women's Invention Exposition KIWIE, Seul za wynalazek: „Bio-mask soothing and regenerating skin disorders” – nagroda zespołowa, Seul, Korea Południowa, 2022.

Złoty medal na ICAN - International Invention Innovation Competition in Canada za wynalazek: „Advanced bio-hybrid hydrogel materials incorporated with the nanocarrier-drug system as multi-compartmental dressings supporting the treatment of Psoriasis” – nagroda zespołowa, kierownik zespołu dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs, Toronto, Kanada, 2021.

Brązowy medal na iENA - International Trade Fair "Ideas - Inventions - New Products" za wynalazek: „Advanced bio-hybrid hydrogel materials incorporated with the nanocarrier-drug  system as multi-compartmental dressings supporting the treatment of Psoriasis” – nagroda zespołowa, kierownik zespołu dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs, Norymberga, Niemcy, 2021.

GOLD MEDAL IWIS2018, "A new universal solvent-free method for the synthesis of active substances on the example of Aripiprazole", Warszawa, Polska, 2018.

WYRÓŻNIENIE Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w VII Światowym Konkursie Chemicznym IFIA i SPWiR, "A new universal solvent-free method for the synthesis of active substances on the example of Aripiprazole", Warszawa, Polska, 2018.

GOLD MEDAL ARCA 2017 15th International Innovation Exhibition, "Method of obtaining Trazodone", Zagrzeb, Chorwacja, 2017.

BRONZE AWARD KIWIE2017 Korea International Women's Invention Exposition 2017, "Method of obtaining Aripiprazole", Seul, Korea Południowa, 2017.

SILVER MEDAL IWIS2017, "Method of obtaining Trazodone", Warszawa, Polska, 2017.

HONORABLE MENTION for "Method of obtaining Trazodone" Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest, INST2017, Tajpej, Tajwan, 2017.

SPECIAL AWARD INNOVATORENPREIS Forschungsinstitut fur Erfinderforderung, Innovationen und Netzwerkmanagment, International trade fair for "Ideas – Inventions – New Products" IENA2017, "Method of obtaining Trazodone", Norymberga, Niemcy, 2017.

NAGRODA SPECJALNA Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w V Międzynarodowym Konkursie Chemicznym organizowanym wspólnie przez IFIA i SPWiR "Developing a new method for obtaining long chain arylpiperazine (LCAPs) under microwave irradiation", Warszawa, Polska, 2016.

SILVER MEDAL IWIS2016, "A new method for the synthesis of long-chain arylpiperazines (LCAPs) under microwave irradiation", Warszawa, Polska, 2016.

Publikacje

2023

Hajdaś, G.; Kawka, A.; Koenig, H.; Kułaga, D.; Sosnowska, K.; Mrówczyńska, L.; Pospieszny, T.; Click chemistry as a method for the synthesis of steroid bioconjugates of bile acids derivatives and sterols. Steroids, 2023, 199, 109282.
https://doi.org/10.1016/j.steroids.2023.109282

Jaśkowska, J.; Drabczyk, A.K.; Śliwa, P.; Jodłowski, P.; Pindelska, E.; Kułaga, D.; Zaręba, P.; Majka, Z.; Siwek, A.; Wolak, M.; Kołaczkowski, M.;
Ultrasound assisted one-pot synthesis and preliminary in vitro studies of salicylamide arylpiperazines as dual 5-HT1A/5-HT7 ligands. Journal of Molecular Structure, 2023, 1275, 134585,
https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2022.134585

Jaśkowska, J., Drabczyk, A.K., Kułaga, D., Zaręba, P., Majka, Z., Jodłowski, P.; A new synthetic ultrasound-assisted method for dibenzoepines. Heliyon, 2023, 9, 7, e18319.
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18319

Drabczyk, A.K.; Kułaga, D.; Zaręba, P.; Tylińska, W.; Bachowski, W.; Archała, A.; Wnorowski, A.; Tzani, A.; Detsi, A.; Jaśkowska, J.; Eco-friendly synthesis of new olanzapine derivatives and evaluation of their anticancer potential. RSC Advances, 2023, 13, 30, 20467-20476.
https://doi.org/10.1039/D3RA03926A 

Pindelska, E.; Mogilnicki, M.A.; Jaśkowska, J.; Madura, I.D.; Multimethod Approach to Understanding the Different Affinity for the 5-HT1A Receptor of Three Regioisomers of Novel Arylpiperazine Salicylamide Ligand. Crystal Growth & Design, 2023, 23, 8, 5827-5838
https://doi.org/10.1021/acs.cgd.3c00438
 
Zaręba, P., Drabczyk, A.K., Wnorowska, S., Wnorowski, A., Jaśkowska, J.; New cyclic arylguanidine scaffolds as a platform for development of antimicrobial and antiviral agents. Bioorganic chemistry, 2023, 139, 106730.
https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2023.106730

Żmudzka, E., Lustyk, K., Sałaciak, K., Siwek, A., Jaśkowska, J., Kołaczkowski, M., Sapa, J., Pytka, K.; Potential Anti-Amnesic Activity of a Novel Multimodal Derivative of Salicylamide, JJGW08, in Mice. Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 2023, 16, 3, 399.
https://doi.org/10.3390/ph16030399

Żmudzka, E., Lustyk, K., Głuch-Lutwin, M., Wolak, M., Jaśkowska, J., Kołaczkowski, M., Sapa, J., Pytka, K.; Novel Multimodal Salicylamide Derivative with Antidepressant-like, Anxiolytic-like, Antipsychotic-like, and Anti-Amnesic Activity in Mice. Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 2023, 16, 2, 175.
https://doi.org/10.3390/ph16020175

Kawka, A.; Hajdaś, G.; Kułaga, D.; Koenig, H.; Kowalczyk, I.; Pospieszny, T.;
Molecular structure, spectral and theoretical study of new type bile acid–sterol conjugates linked via 1,2,3-triazole ring. Journal of Molecular Structure, 2023, 1273, 134313.
https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2022.134313

Sapuła, P., Bialik-Wąs, K., Malarz, K.; Are Natural Compounds a Promising Alternative to Synthetic Cross-Linking Agents in the Preparation of Hydrogels?. Pharmaceutics, 2023, 15, 1, 253.
https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15010253

Bialik-Wąs, K.; Sapuła, P.; In vitro release studies of poorly water-soluble compounds using the flow-through cell USP4 apparatus. Chemical and Process Engineering: New Frontiers, 2023, 44, 2, 1-19
https://doi.org/10.24425/cpe.2023.144700 

2022

Żmudzka, E., Lustyk, K., Siwek, A., Wolak, M., Gałuszka, A., Jaśkowska, J., Kołaczkowski, M., Sapa, J., Pytka, K.; Novel Arylpiperazine Derivatives of Salicylamide with α1-Adrenolytic Properties Showed Antiarrhythmic and Hypotensive Properties in Rats. International journal of molecular sciences, 2022, 24, 1, 293.
https://doi.org/10.3390/ijms24010293

Kułaga, D.; Drabczyk, A.K.; Satała, G.; Latacz, G.; Boguszewska-Czubara, A.; Plażuk, D.; Jaśkowska, J.; Design, Synthesis and Biological Evaluation of Novel 1,3,5-Triazines: Effect of Aromatic Ring Decoration on Affinity to 5-HT7 Receptor. International Journal of Molecular Structure, 2022, 23, 13308. https://doi.org/10.3390/ijms232113308 

Żmudzka, E., Lustyk, K., Głuch-Lutwin, M., Mordyl, B., Zakrzewska-Sito, A., Mierzejewski, P., Jaśkowska, J., Kołaczkowski, M., Sapa, J., Pytka, K.;  Antipsychotic- and Anxiolytic-like Properties of a Multimodal Compound JJGW08 in Rodents. International journal of molecular sciences, 2022, 23, 24, 15929.
https://doi.org/10.3390/ijms232415929

Bialik-Wąs, K., Miastkowska, M., Sapuła, P., Pluta, K., Malina, D., Chwastowski, J., Barczewski, M.; Bio-Hybrid Hydrogels Incorporated into a System of Salicylic Acid-pH/Thermosensitive Nanocarriers Intended for Cutaneous Wound-Healing Processes. Pharmaceutics, 2022, 14, 4, 773.
https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14040773

Bialik-Wąs, K., Raftopoulos, K. N., Pielichowski, K.; Alginate Hydrogels with Aloe vera: The Effects of Reaction Temperature on Morphology and Thermal Properties. Materials (Basel, Switzerland), 2022, 15, 3, 748.
https://doi.org/10.3390/ma15030748

Zaręba, P., Partyka, A., Latacz, G., Satała, G., Zajdel, P., Jaśkowska, J.; New, Eco-Friendly Method for Synthesis of 3-Chlorophenyl and 1,1'-Biphenyl Piperazinylhexyl Trazodone Analogues with Dual 5-HT1A/5-HT7 Affinity and Its Antidepressant-like Activity. Molecules (Basel, Switzerland), 2022, 27, 21, 7270. 
https://doi.org/10.3390/molecules27217270

Kułaga, D., Drabczyk, A. K., Satała, G., Latacz, G., Rózga, K., Plażuk, D.,  Jaśkowska, J.; Design and synthesis of new potent 5-HT7 receptor ligands as a candidate for the treatment of central nervous system diseases. European journal of medicinal chemistry, 2022, 227, 113931.
https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2021.113931

Zaręba, P., Śliwa, P., Satała, G., Zajdel, P., Latacz, G., Jaśkowska, J.; New N-aryl-N'-aryl-/(thio)ureido-/sulfamoylamino-derivatives of alkyl/alkylcarbamoyl piperazines: Effect of structural modifications on selectivity over 5-HT1A receptor. European journal of medicinal chemistry, 2022, 235, 114319.
https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2022.114319

Zaręba, P., Drabczyk, A. K., Wnorowski, A., Pindelska, E., Latacz, G., & Jaśkowska, J.; Eco-friendly methods of synthesis and preliminary biological evaluation of sulfonamide derivatives of cyclic arylguanidines. Ultrasonics sonochemistry, 2022, 90, 106165.
https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2022.106165

Jaśkowska, J.; Drabczyk, A.K.; Michorczyk, P.; Kułaga, D.; Zaręba, P.; Jodłowski, P.; Majka, Z.; Jakubski, J.; Pindelska, E. Mechanochemical Synthesis Method for Drugs Used in the Treatment of CNS Diseases under PTC Conditions. Catalysts, 2022, 12, 464.
https://doi.org/10.3390/catal12050464

Jodłowski, P.J.; Dymek, K.; Kurowski, G.; Jaśkowska, J.; Bury, W.; Pander, M.; Wnorowska, S.; Targowska-Duda, K.; Piskorz, W.; Wnorowski, A.; Boguszewska-Czubara, A.; Zirconium-Based Metal–Organic Frameworks as Acriflavine Cargos in the Battle against Coronaviruses─A Theoretical and Experimental Approach. ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14, 25, 28615-28627.
https://doi.org/10.1021/acsami.2c06420
 

Patenty

PL434293A1 Nowe sole trazodonu, sposoby wytwarzania nowych soli trazodonu i zastosowanie nowych soli trazodonu (2023)

PL433527A1 Nowe pochodne indoloaminotriazyn oraz sposób ich wytwarzania (2023)

PL434376A1 Sposób wytwarzania N-podstawionych arylopiperazyn (2023)

PL439845A1 Sposób wprowadzania hydrofobowych leczniczych substancji czynnych, tworzących układ z termoczułym nanonośnikiem, do hydrofilowej matrycy opatrunku hydrożelowego (2023)

PL439847A1 Sposób wprowadzania hydrofobowych leczniczych substancji czynnych, tworzących układ z pH-czułym nanonośnikiem, do hydrofilowej matrycy opatrunku hydrożelowego (2023)

PL432720A1 Sposób otrzymywania hydrożelowego materiału opatrunkowego (2022)

PL430988A1 Sposób otrzymywania olanzapiny i kwetiapiny (2021)

PL420847A1 Sposób otrzymywania Arypiprazolu (2021)

PL430989A1 Sposób otrzymywania długołańcuchowych arylopiperazyn (2021)

PL420846A1 Sposób otrzymywania O-arylopiperazynyloalkilo salicylamidów (2021)

PL431465A1 Zastosowanie długołańcuchowej pochodnej arylopiperazyn PK-AM-25 jako inhibitora nitryfikacji (2021)

PL431466A1 Zastosowanie długołańcuchowej pochodnej arylopiperazyn JJ-AR-2 jako inhibitora nitryfikacji (2021)

PL431467A1 Zastosowanie długołańcuchowej pochodnej arylopiperazyn JJ-AR-12 jako inhibitora nitryfikacji (2021)

PL431468A1 Zastosowanie długołańcuchowej pochodnej arylopiperazyn JJ-AR-13 jako inhibitora nitryfikacji (2021)

PL420845A1 Sposób otrzymywania trazodonu (2020)

WO2018169420A1 Method of obtaining trazodone (2020)

Zgłoszenia patentowe

P.446027 P. Sapuła, K. Bialik-Wąs: Naturalny czynnik sieciujący i sposób otrzymywania naturalnego czynnika sieciującego, (06.09.2023)

P.446028 P. Sapuła, K. Bialik-Wąs: Naturalny czynnik sieciujący i sposób otrzymywania naturalnego czynnika sieciującego, (06.09.2023)

P.446029 P. Sapuła, K. Bialik-Wąs: Naturalny czynnik sieciujący i sposób otrzymywania naturalnego czynnika sieciującego, (06.09.2023)

P.446030 P. Sapuła, K. Bialik-Wąs: Naturalny czynnik sieciujący i sposób otrzymywania naturalnego czynnika sieciującego, (06.09.2023)

P.440805 - PCT/IB2023/053056 M. Miastkowska, K. Bialik-Wąs: Kompozycja zastosowanie kompozycji, preparat kosmetyczny bio-maska hydrożelowa w formie okładu, sposób wytwarzania preparatu, (30.03.2022)

 

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Jednostka nadrzędna:

Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Kierownik grupy badawczej:

dr inż. Jolanta Jaśkowska – Chemia i Technologia Leków

dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs – Biomateriały

Skład osobowy:

mgr inż.
dr inż.

Doktoranci:

mgr inż. Paulina Sapuła

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie